Sistema de navegación aérea e información

Comunicación

Radio digital

Antenas UHF

TRS 2000

VHF Terrestre