Sistema de navegación aérea e información

ATC Automatización

ACT Galaxy KSA

 

Control de tráfico aéreo Orion

Consola ATC